AUTORI ȘI OPERE – 1.


Ion Brad

 

Revelații bibliofile și memorialistice

ION BRAD ȘI SCRIITORII VREMII SALE

 

Am primit recent de la poetul ION BRAD (pe care Marin Sorescu îl considera încă din 1966 „artist autentic și de mâna întâi”) o carte admirabilă sub toate aspectele, la care a trudit cu o generoasă pasiune și reală distincție, promițând s-o continue: „Comorile unui prieten tânăr: George Corbu-Junior” (Editura Muzeul Literaturii Române, 2016, 454 p.). Este vorba de „comoara” de autografe, manuscrise, documente și cărți rare pe care a descoperit-o în biblioteca mai tânărului său prieten George Corbu-Junior, fiul cunoscutului umorist, epigramist și eseist George Corbu, pe care l-am cunoscut și noi aici, la Tg.-Jiu, cu prilejul unor ediții ale Festivalului Național de Umor „Ion Cănăvoiu”, în ultimele decenii.

Domnia sa, însuși bibliofil de rară distincție, cu mirajul bibliotecilor în sânge (amintindu-ne de „cel mai mare colecționar de carte rară”, Timotei Cipariu, poliglotul filolog originar tot din Pănade, sat din orizontul vestitului Blaj), s-a hotărât s-o ia înaintea Juniorului și să „deconspire ceva din tainele comorilor sale” (nimeni altul nu ar fi putut valorifica mai bine numita „comoară”, imbold asumat de venerabilul scriitor). Este vorba de cărți, documente, autografe din respectiva colecție, pe mulți din acești autori cunoscându-i personal. De aici consemnările și evocările memorialistice din care rezultă relațiile mai apropiate sau mai rezervate avute de-a lungul timpului cu zecile de scriitori prezenți în această carte greu de clasificat și, așa cum observă acad. Eugen Simion într-un „Cuvânt înainte”, „greu de pus într-un compartiment al literaturii”, întrucât se întrepătrund, în acest dosar compozit, documente și informații, pagini memorialistice de mare interes cu schițe biografice, pagini de istorie și critică literară, cu texte inedite și de referință, toate având darul de a lumina epoci, personalități, destine literare din ultima jumătate de secol, mai exact zis începând din anii războiului. Contemporan cu aceștia, așadar, dl Ion Brad aduce în câmpul istoriei noastre literare un material incontestabil sub aspect valoric, inedit chiar, fără de care viitorii cercetători (monografiști chiar) și interpreți nu vor putea închega tablouri cât mai complete privind scriitorii și epoca respectivă.
Valorificarea propriei arhive, din care deja a donat fonduri importante unor instituții de cultură de la Cluj, Alba Iulia și București se face după un plan sui generis, această modalitate de realizare a cărții fiind ea însăși de un interes inedit. O formulă care topește la un loc pagini de cercetare literară (istorie și critică) cu altele aparținând literaturii de frontieră (memorii, confesiuni, epistolare, jurnale chiar)…

Frecventând pe marii anticari și procurându-și pe diferite căi cărțile (inclusiv prin donații), Juniorul Corbu (acum manager în cadrul unei firme multinaționale), – stăpânit de această pasiune numită de vechii greci „nebunie sacră”, – nu a pregetat nicicând să ia avionul de Londra, Bruxelles, Paris ori Florența pentru a fi de față la unele licitații, adjudecându-și astfel tot felul de rarități bibliografice.

Pe această dimensiune de bibliofilie cam „pătimașă”, prietenia cu Juniorul s-a consolidat într-o admirație reciprocă, care-l determină pe cunoscutul poet octogenar să alcătuiască nu doar o carte de inventar bibliofil, ci o lucrare de sine stătătoare de toată lauda, în care predomină memorialistica documentară, evocând atât de calm și cald, cu o așezată mentalitate ardelenească, fără excese muntenești așadar, pe autorii „rarităților” bibliografice, într-o admirație echilibrată, exactă, autentică.

Un prim grupaj de texte privește gruparea insurgentă „Albatros” (1941, 7 numere), mai exact pe Geo Dumitrescu (incontestabilul conducător, cu care a avut o relație foarte apropiată, ca secretar al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, ba ulterior chiar ca vecin pe aceeași stradă din București), Dimitrie Stelaru, Ben Corlaciu, Sergiu Filerot, Ion Caraion, Marin Preda, Constant Tonegaru, Miron Radu Paraschivescu, Virgil Ierunca, Ștefan Aug. Doinaș, Al. Cerna-Rădulescu, Mihnea Gheorghiu și alții. Relațiile cu Geo Dumitrescu („un mare poet”), a cărui evocare se întinde pe cele mai multe pagini, este una specială, datând din 1950, deși tânărul Ion Brad îl urmărea în presa literară încă din anii războiului. Sunt date publicității scrisorile dintre cei doi scriitori, unul deja afirmat printr-o lirică insurgent-înnoitoare, celălalt aflat la început de drum literar, venind apoi în Capitală, în mijlocul unei vieți literare agitate și cu restricții ideologice. Aflăm din aceste evocări de suflet date foarte importante privind viața literară a obștei, contextul social și politic, relațiile dintre scriitori, lupta celor nedogmatici cu cenzura ideologică în varii forme. În acest deceniu 1950-1960 („cel mai dramatic al culturii române”), dl Ion Brad îl cunoaște și pe Marin Preda, despre care lasă mărturie pagini substanțiale privind atât omul în relația cu semenii cât mai ales opera sa, cu destinul ei în timp. Lângă acest „nume pentru eternitate”, dl Ion Brad dedică pagini de bună observație „nefericitului” Ion Caraion, precum și altora ajunși și ei „nefericiți”, zicem noi, precum Petru Dumitriu, Ben Corlaciu, A.E. Baconsky, C. Noica, D. Micu, Tudor Mușatescu, Pericle Martinescu, Gellu Naum, Barbu Brezianu, Adrian Păunescu ș.a., toți aflați în colecția de „carte rară” a Juniorului George Corbu.

Foarte interesantă pentru anii formării sale culturale și literare este secțiunea despre „scriitorii ardeleni” Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Emil Isac, Aron Cotruș, Emil Cioran și, bineînțeles, Lucian Blaga, care își exprima în 1954, în autograful de pe volumul de Poezii, dăruit mai tânărului confrate clujean, bucuria „nespus de rară/ de a fi întâlnit uniți în/ aceeași ființă un poet și un om.”(Lucian Blaga, 23 Iulie 1854). Considerat de autor „ardeleanul cel mai important”, Blaga a avut față de tânărul Ion Brad o înțelegere și apreciere cu totul aparte, într-un moment destul de nefericit din viața marelui nostru poet și filosof.

Cât privește secțiunea de „Mari poeți contemporani”, dl Ion Brad formulează o memorialistică vie, incitantă, inedită chiar, mai întâi despre Nicolae Labiș, „buzduganul unei întregi generații” (E. Simion), la înmormântarea căruia (24 decembrie 1956) a citit poemul publicat acum, observând că în ultimele săptămâni gândul civic-reformator al tânărul poet asimilase spiritul evenimentelor de la Budapesta (revoluția maghiară). Tot aici sunt evocați Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Adrian Păunescu, colegi de generație și de cauză literară (foarte interesante paginile ce reproduc dialogul cu Nicolae Ceaușescu al scriitorilor, pe tema cenzurii și libertății de exprimare, în care poziția ofensivă a lui Adrian Păunescu, recent reîntors din Statele Unite ale Americii, merită amintită, în contextul tezelor ideologice din vara lui 1971).

În totul, Comorile unui prieten tânăr, consacrând amicala relație cu bibliofilul George Corbu Jr., este o carte admirabilă, doldora de informații literare bogate, variate, de cele mai multe ori inedite, o carte care, pe de o parte readuce în atenție o serie de scriitori importanți îmbogățindu-le profilul uman și scriitoricesc, pe de alta consacră, în prim-planul realității noastre literare, figura unuia din scriitorii de mare prestigiu ai literaturii postbelice – poetul, prozatorul, eseistul, memorialistul, omul de cultură, Românul transilvănean ION BRAD, încununat azi cu laurii unei opere de mare rezonanță culturală și spirituală.
                                                                                                                             Zenovie CÂRLUGEA

  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: