Curriculum vitae


ZENOVIE CÂRLUGEA

 

Adm. blog: Liviu Katuna

 

I. Date personale:

Data şi locul naşterii: 28 octombrie 1950, Cruşeţu – Maiag, judeţul Gorj.

Părinţii: Nicolae (preot), Eugenia (născută Milculescu).

Situaţia civilă: căsătorit, 2 copii – Laurenţiu, ing. electronist Companie transnaţională; Anemona-Elena, filolog, rezident U.S.A

Naţionalitate: român.

II. Adresa, telefon, e-mail:

Adresa: TÂRGU-JIU, Str. Iosif Keber, bl. 5, scara 2, ap. 18;

Telefon: 0253/2118xx.  

Mobil: 0722.913.xxx, Vodafone

E-mail: z.carlugea@yahoo.com;

blog: zenoviecarlugea1950.wordpress.com

 

III. Pregătirea profesională:

 • Diplomă de licenţă – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de limba şi literatura română, secţia limba română – limba latină, 1975 (Temele poeziei lui Lucian Blaga, cond. ştiinţ. : Eugen Simion);
 • Doctorat în filologie cu teza : Lucian Blaga – dinamica antinomiilor imaginare (2004), Universitatea ,,Lucian Blaga,, din Sibiu (cond. şt.: Mircea Tomuş). Lucrare publicată la MEDIA-CONCEPT, Sibiu, în 2005;
 • Gradele didactice II şi I, 1979, 1983, la IPCD Craiova;

-Diferite stagii de perfecționare, cursuri, programe în domeniu…

V. Funcţii îndeplinite:

–         Director coordonator – Şcoala Gimnazială din com. Prigoria, Gorj, 1975-1976;

–         Director – Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu, Târgu-Jiu, 1998-2002;

–         Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice din RomâniaFiliala Târgu-Jiu;

–         Membru în Comisia culturală de la Arhiepiscopia Craiovei şi Mitropolia Olteniei (2000-2006);

–         Secretar ştiinţific al Aulei Academice „Zalmoxis”, Târgu-Jiu, din 1994;

–         Membru al Dacia Revival International Society, New York, participant cu comunicări la Congresele Internaţionale de Dacologie, I-XIII (Bucureşti, Alba Iulia, 2000-2010);

–         Secretar literar al unor cenacluri târgujiene („Columna”, „Cristal”, „Sănătatea”), în perioada 1976 – 1994;

–         Redactor la unele ziare locale : „Mesager”, „Reporter de Gorj”, „Gorj-Magazin”, „Actualitatea Gorjului” (în perioada 1992 – 2002) şi reviste culturale: „Columna”, „Brâncuşi”, „Meridian”, „Zalmoxis”, „Zalmoxiana”, „Studium”, „Arcade”- redactor şef  (1990 – 2004);

–         Fondator-coordonator al revistei de cultură „PORTAL-MĂIASTRA”, editată în parteneriat: Filiala Gorj a Societății de Ştiinţe Filologie din România   &  Centrul Judeţean de Creaţie Gorj (din 2005 şi în continuare); e-mail: portal_maiastra@yahoo.com

–         Acord de parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, din 12.10.2006. Acţiuni culturale.

VI. Colaborări la periodice culturale:

 

„Amfiteatru”(1972),„Familia” (1972-1974), „Ramuri” (1977, 1983-1985),„Orizont”(1979),„Transilvania”(1979, 2001-2003), „Luceafărul”(1985-1989), „Literatorul” („1992-1994),  „Brâncuşi” (1995-2004), „Meridian” (1999-2001),„Tribuna educaţiei” (1997-1999), „Şcoala gorjeană” (2000-2004), „Columna” (2000-2004), „Gorjul literar”, (1976-2010), „Kalende”, „Reflex”, „Tribuna”, „Pașii Profetului”, „Dacoromânia”, „Portal-MĂIASTRA” (2005 şi în continuare), „România literară”, „Acolada”, „Arca”, „Reflex” etc. …

VII. Lucrări publicate:

 • FERICIRILE, poeme, Editura „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 1994;
 • POEZIA LUI LUCIAN BLAGA, eseu critic, Societatea de Ştiinţe Filologice Gorj – Editura „Alexandru Ştefulescu”, 1995;
 • DESENINĂRI DE CLEŞTAR, poeme, Editura „Spicon”, Târgu-Jiu, 1995;
 • ALEXANDRU MACEDONSKI – PALATUL FERMECAT. Eseu asupra barocului macedonskian, Editura „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 1997;
 • GHEAŢĂ LA MAL, poezii, Editura „Spicon”, Tg.-Jiu, 1997;
 • FOIŞOR ÎN HELIOPOLIS, poezii, Editura Fundaţiei Culturale „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997;
 • OCHIUL INROURAT, poeme, Editura Fundaţiei „C. Brâncuşi”, 1999;
 • BRÂNCUŞI – AZI, eseuri critic, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2000;
 • LUCIAN BLAGA – DINAMICA ANTINOMIILOR IMAGINARE, Editura Media Concept, Sibiu, 2005;
 • DACOROMANIA PROFUNDA, studii de dacologie,Editura Centrului Judeţean de Creaţie, Târgu-Jiu, 2005;
 • LUCIAN BLAGAStudii, articole, comunicări, Editura „Măiastra”, Târgu-Jiu, 2006;
 • ARETHIA TĂTĂRESCU. Marea Doamnă a Gorjului interbelic, Ed. Măiastra, Tg.-Jiu, 2007;
 • FOLCLOR DE PE VALEA AMARADIEI, materiale de arhivă, CJCPCT Gorj.2007;
 • TUDOR ARGHEZI ŞI SPIRITUL OLTENIEI, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2008;
 • BRÂNCUȘI – ORIZONTURI CRITICE, Ed. Scrisul Românesc, 2009;
 • BRÂNCUŞIstudii şi eseuri, Editura „Măiastra”, Tg.-Jiu, 2009;
 • LUCIAN BLAGAsolstiţiul sânzienelor, documentar,Ed. „Măiastra”, 2010;
 • TUDOR ARGHEZIun elogiu al Gorjului, Ed. Măiastra, 2010;
 • VICTOR DAIMACAdescoperitorul de comete, monografie, „Scrisul Românesc”, 2010.
 • LUCIAN BLAGA – între amintire şi actualitate. Interviuri, cronici, reportaje în Mărginimea Sibiului, ,,Scrisul Românesc”, Craiova, 2011.
 • EMINESCU – mitograme ale daco-românității, Ed. ,,Scrisul Românesc”, Craiova, 2011.
 • LUCIAN BLAGA – sfârșit de secol, început de mileniu, Ed. ,,Scrisul Românesc”, Craiova, 2012.
 • BLAGA – GOETHE, afinități elective (eseu critic & documentar), Ed. ,,Scrisul Românesc”, 2012.
 • OCHIUL ÎNROURAT, col. „Opera Omnia”, poeme, Ed. TipoMoldova, Iași, 2013, 665 p.
 • PANOPTICUM. Studii și eseuri de critică și istorie literară, I, Ed. Fundației „Constantin Brâncuși”, 2013, 412 p.
 • LUCIAN BLAGA. Dinamica antinomiilor imaginare. Ediția a II-a, Ed. TipoMoldova, Iași, 2013, 822 p.
 • EMINESCU – mitograme ale dacoromânității, ediția a II-a, revizuită și augmentată, Ed.TipoMoldova, Iași, 2014, 252 p.
 • DE NEAMUL CARTIENILOR..., Istoria unui asasinat politic în Gorjul secolului al XIX-lea, Ed. CJCPCT Gorj, 2014.
 • SPIRITUL PANDUR ȘI SUFLETUL GORJENESC, panoramă culturală, Ed.CJCPCT Gorj, Tg.-Jiu, 2014.
 • EDITURA „RAM” – Aninoasa, Gorj (1934-1947), monografie, Ed. „MĂIASTRA”, Tg.-Jiu, 2014.
 • LYTHIADA, poeme, Ed. MĂIASTRA, Tg.-Jiu, 2015.
 • LUCIAN BLAGA – DICTIONAR ESENȚIAL. Oameni din viața lui, vol. I, Tipo Moldova, Iași, 2017;  Vol. II, 2018.
 • LUCIAN BLAGA LA BISTRIȚA (1938-1940), în colaborare, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2018.
 • LUCIAN BLAGA ȘI LUMEA BANATULUI, Tipo Moldova, 2018.
 • ÎN PEGĂTIRE :
 •  – TUDOR ARGHEZI. Dicționar esențial. OAMENI DIN VIAȚA LUI

           -PANOPTICUM, vol.  II și III

          -Scriitori străini – eseuri și cronici literare

          – BATHYSCAPHE-ZEN, poeme.

 VIII. Editor:

 

 • Tăcere lustruită (poezii) de Adam Puslojic, cu o Postfaţă de Z.C. (2006);  
 • Sărbătoarea  poeziei, de Dumitru Florica, poezii, restituire, cu o notă bio-bibliografică (2007);  
 • Legendele Insulei Ada-Kaleh,  de Iunian Th. Ciobanu, 2007, restituire (Postfață și Notă bio-bibliografică de Z.C.);
 • Coloana Infinitului, poezii, de Ion Miloş (cu o Postfaţă de Z.C.) ş.a.;
 • Tradiții daco-române, studii istorico-etnografice, de preot cercetător istoric Dumitru Bălașa, Ed. CJCPCT Gorj, 2015. Studiu introductiv și bibliografie de Z.Cârlugea.
 • Îngrijitor al unor volume de poezii și proză (cu prefețe, postfețe, recomandări pe coperta IV, recenzii)  semnate de : Constantin Uscătescu, Sabin Velican, Constantin Th. Ciobanu, Romus Roca, Ion Hirghiduș, Angela Furtună, Ioan Dragoș; Silviu Doinaş Popescu, Oana Rădoi, Oana Popescu, Edvina Mogoş, Andrei Popete-Pătraşcu, Gheorghe Filiș, Nicolae Diaconu, Lucian Gruia, Dinu Eleodor, Romulus Iulian Olariu, Doina Oiţă, Andreea-Denisa Vlădulescu, Ion C. Gociu, Oana Bâzoc, Antonie Dijmărescu ş.a.

IX. Distincţii/Premii:

 • Premiul pentru poezie al ziarului „Scânteia tineretului”, 1968;
 • Marele Premiu pentru poezie şi critică literară la Festivalul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi”, 21 mai 1994;
 • Premiul Spiritualităţii Gorjene pe 1998, acordat de Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Gorj (plachetă şi publicaţie aniversară cu prilejul împlinirii a 55 de ani, din partea Consiliului Judetean Gorj, Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”, Centrului Judetean de Creaţie şi Şcolii Populare de Artă, din Tg-Jiu);
 • Diplome de excelenţă, acordate în perioada 1998-2009, pentru activitate în cultură şi învăţământ, acordate de Primăria Târgu-Jiu, „pentru activitate culturală deosebită şi succese remarcabile pe tărâmul şcolii româneşti”;
 • Inclus în câteva dicţionare editate de Centrul Biografic Internaţional din Cambridge (1997-2003) şi ales membru în ADVISORY COUNCIL – I.B.C. CAMBRIDGE, England,  atestatul – 29 ianuarie 2000; American Biographical Institute, North Carolina 27622 USA, 2007, 2008, 2009;
 • Diplomă de excelenţă, acordată de Asociaţia Română pentru Patrimoniu- ARP, Bucureşti, 2006;
 • Diploma „Gheorghe Lazăr”, cl .I, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 2007;
 • Premiul Fundaţiei Naţionale „Nişte ţărani” pentru lucrările de critică şi istorie literară „luminând cu pasiune şi acribie portretul poetului şi filosofului Lucian Blaga”, Bucureşti-Slătioara, 25 oct. 2007;
 • Diplomă de Excelenţă în Cultură, oferită de Consiliul Judean Gorj, dec. 2007;
 • Premiul special pentru cea mai bună lucrare de argheziologie, pentru lucrarea „Tudor Arghezi şi spiritul Olteniei”, Scrisul Românesc, 2008, Festivalul National „Tudor Arghezi”, Tg.-Jiu, 2008; Premiul de argheziologie, 2010 pentru lucrarea „Tudor Arghezi – un elogiu al Gorjului”;
 • Premiul special al Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, Alba Iulia, 10 mai 2008;
 • Diplomă de excelenţă pentru cercetarea şi promovarea operei lui Lucian Blaga, conferită de juriul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, 2009;
 • Premiul de critică literară, 2010, Festivalul Int. „Lucian Blaga”, Alba Iulia – Sebeş;
 • Diplomă de excelenţă pentru cercetări în domeniul dacologiei şi TrofeeleBurebista (2005), Decebal (2006), Tomiris (2007), Regalian (2008) şi Mihai Eminescu (2009), „Mihai Viteazul” (2010), acordate în cadrul Congreselor Internaţionale de Dacologie organizate la Bucureşti şi Alba Iulia de Dacia Revival International Society of New York.
 • Diplomă de Excelență în Cultură, decernată de Consiliul Județean Gorj, cu prilejul împlinirii a șase decenii de viață (28 oct. 2010).
 • Diplomă de Excelență pentru editarea revistei de culturăPORTAL-MĂIASTRA”, începând cu anul 2005 până în prezent, decernată de Consiliul Judetean Gorj, în cadrul Atelierului Național de Poezie, 9 septembrie 2011 (președintele juriului: Gheorghe Grigurcu). Organizatori: Centrul Judetean de Creație Gorj (director: Ion Cepoi) și Biblioteca Județeană „Christian Tell” (director: Olimpia Bratu).
 • Premiul pentru promovarea şi dezvoltarea universului artistic blagian pentru lucrarea de critică literară: Lucian Blaga – sfârşit de secol, început de mileniu” (Scrisul Românesc, 2012), decernat în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” – 2012.
 • Diplomă de Excelență, pentru întreaga activitate închinată propășirii culturale a județului Gorj, C.J.C.P.C.T. Gorj, 2015.
 • Titlul AMBASADOR AL LUI BRÂNCUȘI. Pentru contribuția deosebită la dezvoltarea și promovarea cercetării științifice a vieții și operei lui Constantin Brâncuși, Primăria Municipiului Târgu-Jiu – Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși”, 2015.
X. Referinţe critice (selectiv):

Jeana Morărescu, O nouă interpretare a poeziei lui Lucian Blaga, înCaiete critice(Bucureşti, nr. 6-7/103-104, 1996, pp. 110-112); Dinu Pătulea, Patru poeți (Vasile Bardan, Z. Cârlugea, Lidia Blidaru, Diana Manole), 1995; Al. Florin Țene, înConvorbiri literare (Iaşi, nr. 10/oct. 1998, p. 40), Interim, Arghezi în Lagărul de la Târgu-Jiu, în Adevărul literar şi artistic (Bucureşti, anul VIII, nr. 492, din 2 noiembrie 1999, p. 2), Al. Fl. Țene, în Ardealul literar şi artistic (Deva, nr. 1-2/12-13, 2000, p. 39), Jeana Morărescu, în „Meridian Blaga” (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000); Al. Florin Țene, în Rostirea Românească(Timişoara, an VII, nr. 1-2-3, ian.-febr.-martie 2001, p. 72 şi anul VIII, nr. 1-2-3-/2002, pp. 87-88); Lucian Gruia, în Viaţa Românească” (Bucureşti, anul XCVII, aug.-sept., nr. 8-9/2002, pp. 248-250); Ion Tarbac, în Scriitori Gorjeni.File de dicţionar (Editura „Ager”, Târgu-Jiu, 1998, pp. 38-40); Gorjeanul(2 noiembrie 1999); Al. Dumitriu, în Albina românească, serie nouă, Buc., an CLXXVIII, oct/nov 2006; Gheorghe Grigurcu, Blaga în amurg, I, II, în „România literară” , nr. 32 şi 33 / 2006;  Baroc existențial, în nr. 22/2007; Muzele lui Blaga, nr. 20 ( 4 iunie)/2010; Barbu Cioculescu, Arghezi redivivus, în „Acolada” ,  nr. 14, nov. 2008; Nicu Vintilă, Cărți despre Brâncuși, în „Scrisul Românesc”, an VII, nr. 6(70)/2009, pp. 22-23; Ion Tarbac, Zenovie Cârlugea, în Scriitori Gorjeni.File de dicţionar” (Editura „Ager”, Târgu-Jiu, 1998, pp. 38-40); Florea Firan, vol. Profiluri şi structuri literare,II, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, p. 380; Mircea Popa, Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare, în rev. „Oraşul”, Cluj-Napoca, 2006; Al. Doru Șerban, Nelu Vasile, Autori gorjeni și cărțile lor (dicționar), Editura „Măiastra”, Tg.-Jiu, 2007, pp. 82-84;Ion Mărgineanu :„21 pentru Eternitatea Blaga (Alba Iulia, 2008); Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine,  vol II, Ed. Semne, Bucureşti, p. 831; Lucian Gruia, Brâncuși – orizonturi critice, în „ORIGINI. Romanian Roots”, vol. XIV,2009, no. 9-10 (146-147), september/october, pp. 54-55, New York; Lumină Lină / Gracious Light, An X-XIII, vol. din anii 2005-2008, Review of Romanian Spirituality and Culture, New York; Portal-Măiastra (în numerele de la  1 la 22, 2005-2010);  Liviu Grăsoiu, Lucian Blaga – Solstițiul Sânzienelor, în „LITERE”, nr. 4(121)/aprilie 2010; Cristian Pașcălău, Lucian Blaga – Solstțiul Sânzienelor, în „Tribuna”, Cluj, Claviaturi, nr. 16/2010, p. 3; Ionel Bota, Lucian Blaga – Solstiţiul Sânzienelor înReflex”, Reșița, nr. iunie-sept.;  Grigore Smeu – 2 recenzii la volumele Brâncuşi editate în 2009, în „Revista de filosofie” – Academia Română, nr. 2-3/2010; Monica Grosu, Lucian Blaga în „Solstițiul Sânzienelor, în „Discobolul”, Alba Iulia, Nr. 154-155-156 (159-160-161)/2010; Doina Drăguț, Foișorul din orașul Soarelui, în „Neliniști prin timp” (Ed. Sitech, Craiova, 2010); Ion Stâlpnic (I. St. Lazăr), „Brâncuși – orizonturi critice”, în „Forum V”, Revistă a Forumului Cultural al Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, An V, Nr. 2 (15)/2010, p. 17; Horia Gârbea, Amintiri, utopii, istorii, în „Luceafărul de dimineață”, nr. 31(1011), 6 iulie 2011, p. 13; Ștefan Vlăduțescu, Încă o lecție de comunicare a lui Lucian Blaga, în „Scrisul Românesc”, Craiova, An IX, nr. 7(95)/2011, pp. 8-9 ; Ion Predoșanu:Prof. dr. Zenovie Cârlugea îl redescoperă pe VICTOR DAIMACA, descoperitorul de comete, înGorjeanul”, Tg.-Jiu, An XIX, serie nouă, 21 iunie 2011, p. 7 (); Lucian Gruia, Zenovie Cârlugea: „Lucian Blaga – interviuri & reportaje”, în „Pro Saeculum”, nr. 5-6/2011; Gh.Grigurcu, Blaga în evocări, în România literară, anul XLIII, nr. 38 (23 septembrie 2011), p. 16; Adrian Voica, Interviuri despre Blaga, în ,,Baaadul literar”, Bârlad, Anul V, nr. 4(19) / noiembrie 2011, pp.16-21; Iustin Pârvu, ,,Mitografii ale daco-românității”, în ,,Portal-MĂIASTRA”, nr. 4 (29) / 2011; Lucian Gruia,  ,,Eminescu – mitografii ale daco-românității”, în ,,Noua Provincia Corvina”, Hunedoara, Anul XVI, nr. 61-62/ 2012, pp. 38-39; Virgil Leon, Despre Blaga, normaliști și (a)normaliști, în ,,Apostrof”, Anul XXIII, nr. 4 (263), 2012, p. 25; Mircea M. Pop, O oglindă critică a exegezelor blagiene contemporane, în ,,Ramuri”, nr. 9/2012; Mircea Popa, ,,Blaga în actualitate”, în  TRIBUNA, Serie noua, An XI, Nr. 234 / 1-15 iunie 2012, p. 2 şi 24; Ion Mărgineanu, Sentimentul electiv al afinității, în Cotidianul UNIREA, Alba Iulia, Miercuri  26 septembrie 2012; Ioan Șt. Lazăr, ,,Eminescu – mitografii ale daco-românității”, în ,,FORUM V.”, Revistă de cultură editată de Forumul Cultural al Râmnicului, An VI, Nr. 2 (18), 2011, pp. 12-13; Adrian Voica, Evocări în pagini critice, Ed. ALFA, Iași,2012: Interviuri despre Blaga, pp. 269-283; Muzele Poetului, pp. 334-343; Mircea M. Pop, Despre Blaga și Goethe, în „Ramuri”, Nr. 11/2012, p.7; Ion Cepoi, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu de la Târgu-Jiu, Ed. Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Tg.-Jiu, 2013, p. 126, col. 1 și 2; Iulian Chivu, Panopticumul ca modalitate, în „Vatra veche”, Tg.-Mureș, Nr. 10, octombrie 2013, pp. 46-48; Gheorghe Grigurcu, Închinare la Brâncuși, în „România literară”, nr. 32/2016; Gheorghe Grigurcu, Lumea lui Blaga, în „Viața Românească”, Nr. 3/2018, pp. 77-82.

Id., Blaga, totuși în actualitate (Lucian Blaga – sfârșit de secol, început de mileniu, Ed. Scrisul Românesc”, 2012, 328 p.), în „Cafeneaua literară”, Anul XV, nr. 6/184, iunie 2018, p.3; Mircea Popa, LUCIAN BLAGA – Dicționar esențial. Oameni din viața lui, în „Făclia”, Cluj-Napoca, 23 iulie 2018.

DICȚIONARUL BIOBIBLIOGRAFIC AL MEMBRILOR UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIAFILIALA CRAIOVA,

(Ed. Aius, 2010, pp 57-60)

 

Zenovie  CÂRLUGEA

2010

*

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: