CV


ZENOVIE CÂRLUGEA

 

Adm. blog: Liviu Katuna

 

I. Date personale:

Data şi locul naşterii: 28 octombrie 1950, Cruşeţu – Maiag, judeţul Gorj.

Părinţii: Nicolae (preot), Eugenia (născută Milculescu)– decedaţi.

Situaţia civilă: căsătorit, 2 copii – Laurenţiu, ing. electronist Companie transnaţională; Anemona-Elena, filolog, rezident U.S.A

Naţionalitate: român.

II. Adresa, telefon, e-mail:

Adresa: TÂRGU-JIU, Str. Iosif Keber, bl. 5, scara 2, ap. 18;

Telefon: 0253/2118xx.  

Mobil: 0722.913.xxx, Vodafone

E-mail: z.carlugea@yahoo.com;   portal_maiastra@yahoo.com

blog: zenoviecarlugea1950.wordpress.com

III. Pregătirea profesională:

 • Doctorat în filologie cu teza : Lucian Blaga – dinamica antinomiilor imaginare (2004), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (cond. şt.: Mircea Tomuş). Lucrare publicată la MEDIA-CONCEPT, Sibiu, în 2005;
 • Diplomă de licenţă – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de limba şi literatura română, lb. română – lb. latină, 1975 (Temele poeziei lui Lucian Blaga, cond. ştiinţ. : Eugen Simion); secţia limba română-limba latină.
 • Gradele didactice II şi I, 1979, 1983, la IPCD Craiova;

-Diferite stagii de perfecționare, cursuri, programe în domeniu…

-Program de formare continuă „Formare specialiști în evaluare INSAM”, mai – octombrie 2011 / Ad. 19F/87 din 12.03.2012, Modul acrediat prin OM nr. 4486/23.06.2011.

-Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare a cadrelor didactice (DeCeE), acrediat prin OM nr. 46/12.04.2009 – ATESTAT Nr. 3 / 08.03.2011.

Atestat de formare continuă a personalului didactic, eliberat de MEC, Centrul de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar şi SIVECO România S.A. Iniţiere IT, 46 ore, ATESTAT nr.2474 – 21 iunie 2006;

Cursul de perfecţionare PC, compus din două module: IT WORD, EXCELL, POWER POINT, INTERNET şi Utilizare AEL, 15 oct. – 15 dec. 2004. – MEC, Casa Corpului Didactic Gorj – ATESTAT Nr. 1532/5 dec. 2007.

 • Cursuri de formare „Consiliere şi orientare” organizate de ISJ prin CCD Gorj, Adev. Nr. 724/ 18.03.2007.
 • Stagiu de formare profesională „Reforma azi” cf. OMEN 4757. 12.XII.1998, privind familiarizarea cu abordările reformei învăţământului – 40 ore – ISJ Gorj, C.C.D. Gorj,- Adeverinţă din 25 .05. 2001;
 • Stagiu de pregătire organizat de MEC şi CNC la nivel naţional, mai 2001, Botoşani…
 1. Experienţă în muncă:
 • Profesor titular la Şcoala Gimnazială cu clasele I-X, din com. Prigoria, jud. Gorj în perioada 1972-1976 ;
 • Transferat prin concurs, la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, din municipiul Târgu-Jiu, din 1976 – în continuare;
 • Editor al unor periodice de cultură, restituiri culturale şi publicaţii proprii (cărţi de eseuri, critică literară, poezii);
 • Coordonator al Centrului de Excelenţă pentru Creaţia Literară a Elevilor,  CNET– Gorj  şi METS ;
 • Coordonator al revistei STUDIUM (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”-Tg.Jiu), 1998-2015, distinsă cu TITLUL DE LAUREAT la Concursurile Naţionale ale Revistelor Școlare.

V. Funcţii îndeplinite:

–         Director coordonator – Şcoala Gimnazială din com. Prigoria, Gorj, 1975-1976;

–         Director – Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu, Târgu-Jiu, 1998-2002;

–         Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice din RomâniaFiliala Târgu-Jiu;

–         Membru în Comisia culturală de la Arhiepiscopia Craiovei şi Mitropolia Olteniei (2000-2006);

–         Secretar ştiinţific al Aulei Academice „Zalmoxis”, Târgu-Jiu, din 1994;

–         Membru al Dacia Revival International Society, New York, participant cu comunicări la Congresele Internaţionale de Dacologie, I-XIII (Bucureşti, Alba Iulia, 2000-2010);

–         Secretar literar al unor cenacluri târgujiene („Columna”, „Cristal”, „Sănătatea”), în perioada 1976 – 1994;

–         Redactor la unele ziare locale : „Mesager”, „Reporter de Gorj”, „Gorj-Magazin”, „Actualitatea Gorjului” (în perioada 1992 – 2002) şi reviste culturale: „Columna”, „Brâncuşi”, „Meridian”, „Zalmoxis”, „Zalmoxiana”, „Studium”, „Arcade”- redactor şef  (1990 – 2004);

–         Fondator-coordonator al revistei de cultură „Portal-MĂIASTRA”, editată în parteneriat: Filiala Gorj a Societății de Ştiinţe Filologie din România    Centrul Judeţean de Creaţie Gorj (din 2005 şi în continuare); e-mail: portal_maiastra@yahoo.com

–         Acord de parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, din 12.10.2006. Acţiuni culturale.

*

Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, din 5 iunie 2007.

VI. Colaborări la periodice culturale:

„Amfiteatru”(1972),„Familia” (1972-1974), „Ramuri” (1977, 1983-1985),„Orizont”(1979),„Transilvania”(1979,2001-2003), „Luceafărul”(1985-1989), „Literatorul” („1992-1994),  „Brâncuşi” (1995-2004), „Meridian” (1999-2001),„Tribuna educaţiei” (1997-1999), „Şcoala gorjeană” (2000-2004), „Columna” (2000-2004), „Gorjul literar”, (1976-2010), „Kalende”, „Reflex”, „Tribuna”, „Pașii Profetului”, „Dacoromânia”, „Portal-MĂIASTRA” (2005 şi în continuare) etc. …

-„România literară”, „Luceafărul”, „Pro Saeculum”, „Discobolul”, „Oglinda literară”, „Scrisul Românesc”…

VII. Lucrări publicate:

 • FERICIRILE, poeme, Editura „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 1994;
 • POEZIA LUI LUCIAN BLAGA, eseu critic, Societatea de Ştiinţe Filologice Gorj – Editura „Alexandru Ştefulescu”, 1995;
 • DESENINĂRI DE CLEŞTAR, poeme, Editura „Spicon”, Târgu-Jiu, 1995;
 • ALEXANDRU MACEDONSKI – PALATUL FERMECAT. Eseu asupra barocului macedonskian, Editura „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 1997;
 • GHEAŢĂ LA MAL, poezii, Editura „Spicon”, Tg.-Jiu, 1997;
 • FOIŞOR ÎN HELIOPOLIS, poezii, Editura Fundaţiei Culturale „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997;
 • OCHIUL INROURAT, poeme, Editura Fundaţiei „C. Brâncuşi”, 1999;
 • BRÂNCUŞI – AZI, eseuri critic, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2000;
 • LUCIAN BLAGA – DINAMICA ANTINOMIILOR IMAGINARE, Editura Media Concept, Sibiu, 2005;
 • DACOROMANIA PROFUNDA, studii de dacologie,Editura Centrului Judeţean de Creaţie, Târgu-Jiu, 2005;
 • LUCIAN BLAGAStudii, articole, comunicări, Editura „Măiastra”, Târgu-Jiu, 2006;
 • ARETHIA TĂTĂRESCU. Marea Doamnă a Gorjului interbelic, Ed. Măiastra, Tg.-Jiu, 2007;
 • FOLCLOR DE PE VALEA AMARADIEI, materiale de arhivă, CJCPCT Gorj.2007;
 • TUDOR ARGHEZI ŞI SPIRITUL OLTENIEI, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2008;
 • BRÂNCUȘI – ORIZONTURI CRITICE, Ed. Scrisul Românesc, 2009;
 • BRÂNCUŞIstudii şi eseuri, Editura „Măiastra”, Tg.-Jiu, 2009;
 • LUCIAN BLAGAsolstiţiul sânzienelor, documentar,Ed. „Măiastra”, 2010;
 • TUDOR ARGHEZIun elogiu al Gorjului, Ed. Măiastra, 2010;
 • VICTOR DAIMACAdescoperitorul de comete, monografie, „Scrisul Românesc”, 2010.
 • LUCIAN BLAGA – între amintire şi actualitate. Interviuri, cronici, reportaje în Mărginimea Sibiului, ,,Scrisul Românesc”, Craiova, 2011.
 • EMINESCU – mitograme ale daco-românității, Ed. ,,Scrisul Românesc”, Craiova, 2011.
 • LUCIAN BLAGA – sfârșit de secol, început de mileniu, Ed. ,,Scrisul Românesc”, Craiova, 2012.
 • BLAGA – GOETHE, afinități elective (eseu critic & documentar), Ed. ,,Scrisul Românesc”, 2012.
 • OCHIUL ÎNROURAT, col. „Opera Omnia”, poeme, Ed. TipoMoldova, Iași, 2013, 665 p.
 • PANOPTICUM. Studii și eseuri de critică și istorie literară, I, Ed. Fundației „Constantin Brâncuși”, 2013, 412 p.
 • LUCIAN BLAGA. Dinamica antinomiilor imaginare. Ediția a II-a, Ed. TipoMoldova, Iași, 2013, 822 p.
 • EMINESCU – mitograme ale dacoromânității, ediția a II-a, revizuită și augmentată,TipoMoldova, Iași, 2014, 252 p.
 • LYTHIADA, poeme eponime, Ed. Măiastra, Tg.-Jiu, 2014, 120 p.
 • Editura RAM – Aninoasa, Gorj, monografie, Tg.-Jiu, 2014, 172 p.
 • SPIRITUL PANDUR ȘI SUFLETUL GORJENESC, antologie de texte, prefață, studiu introductiv și note de…, Ed. CJCPCT Gorj, Tg.-Jiu, 2014, 528 p.
 • De neamul Cartienilor... Istoria unui asasinat politic din Gorjul sec. al XIX-lea, documentar-album, Ed. CJCPCT Gorj, 2015.
 • MIHAI EMINESCU – drumuri și popasuri în Gorj, Ed. CJCPCT Gorj, 2016.
 • LUCIAN BLAGA – DICȚIONAR ESENȚIAL. Oameni din viața lui, vol. I, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2017.
 • LUCIAN BLAGA LA BISTRIȚA, în colaborare, Ed. Napoca Star, 2018.
 • LUCIAN BLAGA – DICȚIONAR ESENȚIAL. Oameni din viața lui, vol. II, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2018.
 • LUCIAN BLAGA ȘI LUMEA BANATULUI, studiu monografic, Tipo Moldova, 2018.
 • TUDOR ARGHEZI – Dicționar esențial. Oameni din viața lui, Tipo Moldova, 2019.
 • MIHAI EMINESCU – Dicționar monografic. Oameni din viața lui, Tipo Moldova, 2019.

-PANOPTICUM, vol.  II și III

Scriitori străini eseuri și cronici literare

-Efigii gorjene

-Poeme (I-III)

 VIII. Editor:

 • Tăcere lustruită (poezii) de Adam Puslojic, cu o Postfaţă de Z.C. (2006);  
 • Sărbătoarea  poeziei, de Dumitru Florica, poezii, restituire, cu o notă bio-bibliografică (2007);  
 • Legendele Insulei Ada-Kaleh,  de Iunian Th. Ciobanu, 2007, restituire (Postfață și Notă bio-bibliografică de Z.C.);
 • Coloana Infinitului, poezii, de Ion Miloş (cu o Postfaţă de Z.C.) ş.a.;
 • Tradiții daco-române, studii istorico-etnografice, de DUMITRU BĂLAȘA, Ed. CJCPCT Gorj, 2015. Studiu introductiv și bibliografie de Z.C.
 • Îngrijitor al unor volume de poezii și proză (cu prefețe, postfețe, recomandări pe coperta IV, recenzii)  semnate de : Constantin Uscătescu, Sabin Velican, Constantin Th. Ciobanu, Romus Roca, Ion Hirghiduș, Angela Furtună, Ioan Dragoș; Silviu Doinaş Popescu, Oana Rădoi, Oana Popescu, Edvina Mogoş, Andrei Popete-Pătraşcu, Gheorghe Filiș, Nicolae Diaconu, Lucian Gruia, Dinu Eleodor, Romulus Iulian Olariu, Doina Oiţă, Andreea-Denisa Vlădulescu, Ion C. Gociu, Oana Bâzoc, Antonie Dijmărescu ş.a.

IX. Distincţii/Premii:

 • Premiul pentru poezie al ziarului „Scânteia tineretului”, 1968;
 • Marele Premiu pentru poezie şi critică literară la Festivalul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi”, 21 mai 1994;
 • Premiul Spiritualităţii Gorjene pe 1998, acordat de Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Gorj (plachetă şi publicaţie aniversară cu prilejul împlinirii a 55 de ani, din partea Consiliului Judetean Gorj, Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”, Centrului Judetean de Creaţie şi Şcolii Populare de Artă, din Tg-Jiu);
 • Diplome de excelenţă, acordate în perioada 1998-2009, pentru activitate în cultură şi învăţământ, acordate de Primăria Târgu-Jiu, „pentru activitate culturală deosebită şi succese remarcabile pe tărâmul şcolii româneşti”;
 • Inclus în câteva dicţionare editate de Centrul Biografic Internaţional din Cambridge (1997-2003) şi ales membru în ADVISORY COUNCIL – I.B.C. CAMBRIDGE, England,  atestatul – 29 ianuarie 2000; American Biographical Institute, North Carolina 27622 USA, 2007, 2008, 2009;
 • Diplomă de excelenţă, acordată de Asociaţia Română pentru Patrimoniu- ARP, Bucureşti, 2006;
 • Diploma „Gheorghe Lazăr”, cl .I, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 2007;
 • Premiul Fundaţiei Naţionale „Nişte ţărani” pentru lucrările de critică şi istorie literară „luminând cu pasiune şi acribie portretul poetului şi filosofului Lucian Blaga”, Bucureşti-Slătioara, 25 oct. 2007;
 • Diplomă de Excelenţă în Cultură, oferită de Consiliul Judean Gorj, dec. 2007;
 • Premiul special pentru cea mai bună lucrare de argheziologie, pentru lucrarea „Tudor Arghezi şi spiritul Olteniei”, Scrisul Românesc, 2008, Festivalul National „Tudor Arghezi”, Tg.-Jiu, 2008; Premiul de argheziologie, 2010 pentru lucrarea „Tudor Arghezi – un elogiu al Gorjului”;
 • Premiul special al Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, Alba Iulia, 10 mai 2008;
 • Diplomă de excelenţă pentru cercetarea şi promovarea operei lui Lucian Blaga, conferită de juriul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, 2009;
 • Premiul de critică literară, 2010, Festivalul Int. „Lucian Blaga”, Alba Iulia – Sebeş;
 • Diplomă de excelenţă pentru cercetări în domeniul dacologiei şi TrofeeleBurebista (2005), Decebal (2006), Tomiris (2007), Regalian (2008) şi Mihai Eminescu (2009), „Mihai Viteazul” (2010), acordate în cadrul Congreselor Internaţionale de Dacologie organizate la Bucureşti şi Alba Iulia de Dacia Revival International Society of New York.
 • Diplomă de Excelență în Cultură, decernată de Consiliul Județean Gorj, cu prilejul împlinirii a șase decenii de viață (28 oct. 2010).
 • Diplomă de Excelență pentru editarea revistei de culturăPORTAL-MĂIASTRA”, începând cu anul 2005 până în prezent, decernată de Consiliul Judetean Gorj, în cadrul Atelierului Național de Poezie, 9 septembrie 2011 (președintele juriului: Gheorghe Grigurcu). Organizatori: Centrul Judetean de Creație Gorj (director: Ion Cepoi) și Biblioteca Județeană „Christian Tell” (director: Olimpia Bratu).
 • Premiul pentru promovarea şi dezvoltarea universului artistic blagian pentru lucrarea de critică literară: Lucian Blaga – sfârşit de secol, început de mileniu” (Scrisul Românesc, 2012), decernat în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” – 2012.
 • Premiul OPERA OMNIA – scriitori gorjeni, acordat în cadrul Festivalului Internațional „Tudor Arghezi”, ediția XXXVIII, 20 mai 2018.
 • Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova pentru lucrarea LUCIAN BLAGA. Dicționar esențial. OAMENI DIN VIAȚA LUI, vol. I-II, Tipo Moldova, 2017 (11 decembrie 2018).
 • Premiul de argheziologie pentru vol. „TUDOR ARGHEZI. Dicționar esențial – Oameni din viața lui” (Tipo Moldova, 2019, 806 p.) la Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”, ed. a XXXIX-a, Tg.-Jiu, 23-26 mai 2019.

X. Referinţe critice (selectiv):

Jeana Morărescu, O nouă interpretare a poeziei lui Lucian Blaga, înCaiete critice(Bucureşti, nr. 6-7/103-104, 1996, pp. 110-112);

Dinu Pătulea, Patru poeți (Vasile Bardan, Z. Cârlugea, Lidia Blidaru, Diana Manole), 1995;

Al. Florin Țene, înConvorbiri literare (Iaşi, nr. 10/oct. 1998, p. 40),

Interim (C. Stănescu), Arghezi în Lagărul de la Târgu-Jiu, în Adevărul literar şi artistic (Bucureşti, anul VIII, nr. 492, din 2 noiembrie 1999, p. 2),

Al. Fl. Țene, în Ardealul literar şi artistic (Deva, nr. 1-2/12-13, 2000, p. 39),

Jeana Morărescu, în „Meridian Blaga” (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000);

Al. Florin Țene, în Rostirea Românească(Timişoara, an VII, nr. 1-2-3, ian.-febr.-martie 2001, p. 72 şi anul VIII, nr. 1-2-3-/2002, pp. 87-88);

Lucian Gruia, în Viaţa Românească” (Bucureşti, anul XCVII, aug.-sept., nr. 8-9/2002, pp. 248-250);

Ion Tarbac, în Scriitori Gorjeni.File de dicţionar (Editura „Ager”, Târgu-Jiu, 1998, pp. 38-40);

Gorjeanul(2 noiembrie 1999);

Al. Dumitriu, în Albina românească, serie nouă, Buc., an CLXXVIII, oct/nov 2006;

Gheorghe Grigurcu, Blaga în amurg, I, II, în „România literară” , nr. 32 şi 33 / 2006;  Baroc existențial, în nr. 22/2007; Muzele lui Blaga, nr. 20 ( 4 iunie)/2010;

Barbu Cioculescu, Arghezi redivivus, în „Acolada” ,  nr. 14, nov. 2008;

Nicu Vintilă, Cărți despre Brâncuși, în „Scrisul Românesc”, an VII, nr. 6(70)/2009, pp. 22-23;

Ion Tarbac, Zenovie Cârlugea, în Scriitori Gorjeni.File de dicţionar” (Editura „Ager”, Târgu-Jiu, 1998, pp. 38-40);

Florea Firan, vol. Profiluri şi structuri literare,II, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, p. 380;

Mircea Popa, Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare, în rev. „Oraşul”, Cluj-Napoca, 2006;

Al. Doru Șerban, Nelu Vasile, Autori gorjeni și cărțile lor (dicționar), Editura „Măiastra”, Tg.-Jiu, 2007, pp. 82-84;

Ion Mărgineanu :„21 pentru Eternitatea Blaga (Alba Iulia, 2008);

Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine,  vol II, Ed. Semne, Bucureşti, p. 831;

Lucian Gruia, Brâncuși – orizonturi critice, în „ORIGINI. Romanian Roots”, vol. XIV,2009, no. 9-10 (146-147), september/october, pp. 54-55, New York;

Lumină Lină / Gracious Light, An X-XIII, vol. din anii 2005-2008, Review of Romanian Spirituality and Culture, New York; Portal-Măiastra (în numerele de la  1 la 22, 2005-2010);

Liviu Grăsoiu, Lucian Blaga – Solstițiul Sânzienelor, în „LITERE”, nr. 4(121)/aprilie 2010;

Cristian Pașcălău, Lucian Blaga – Solstțiul Sânzienelor, în „Tribuna”, Cluj, Claviaturi, nr. 16/2010, p. 3;

Ionel Bota, Lucian Blaga – Solstiţiul Sânzienelor înReflex”, Reșița, nr. iunie-sept.;

Grigore Smeu – 2 recenzii la volumele Brâncuşi editate în 2009, în „Revista de filosofie” – Academia Română, nr. 2-3/2010;

Monica Grosu, Lucian Blaga în „Solstițiul Sânzienelor, în „Discobolul”, Alba Iulia, Nr. 154-155-156 (159-160-161)/2010;

Doina Drăguț, Foișorul din orașul Soarelui, în „Neliniști prin timp” (Ed. Sitech, Craiova, 2010);

Ion Stâlpnic (I. St. Lazăr), „Brâncuși – orizonturi critice”, în „Forum V”, Revistă a Forumului Cultural al Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, An V, Nr. 2 (15)/2010, p. 17;

Horia Gârbea, Amintiri, utopii, istorii, în „Luceafărul de dimineață”, nr. 31(1011), 6 iulie 2011, p. 13;

Ștefan Vlăduțescu, Încă o lecție de comunicare a lui Lucian Blaga, în „Scrisul Românesc”, Craiova, An IX, nr. 7(95)/2011, pp. 8-9 ;

Ion PredoșanuProf. dr. Zenovie Cârlugea îl redescoperă pe VICTOR DAIMACA, descoperitorul de comete, înGorjeanul”, Tg.-Jiu, An XIX, serie nouă, 21 iunie 2011, p. 7 ();

Lucian Gruia, Zenovie Cârlugea: „Lucian Blaga – interviuri & reportaje”, în „Pro Saeculum”, nr. 5-6/2011;

Gh. Grigurcu, Blaga în evocări, în România literară, anul XLIII, nr. 38 (23 septembrie 2011), p. 16;

Adrian Voica, Interviuri despre Blaga, în ,,Baaadul literar”, Bârlad, Anul V, nr. 4(19) / noiembrie 2011, pp.16-21;

Iustin Pârvu, ,,Mitografii ale daco-românității”, în ,,Portal-MĂIASTRA”, nr. 4 (29) / 2011;

Monica Grosu, Lecturi în oglindã, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2010;

Lucian Gruia,,Eminescu – mitografii ale daco-românității”, în ,,Noua Provincia Corvina”, Hunedoara, Anul XVI, nr. 61-62/ 2012, pp. 38-39;

Virgil Leon, Despre Blaga, normaliști și (a)normaliști, în ,,Apostrof”, Anul XXIII, nr. 4 (263), 2012, p. 25;

Mircea M. Pop, O oglindă critică a exegezelor blagiene contemporane, în ,,Ramuri”, nr. 9/2012;

Mircea Popa, ,,Blaga în actualitate”, în  TRIBUNA, Serie noua, An XI, Nr. 234 / 1-15 iunie 2012, p. 2 şi 24;

Ion Mărgineanu, Sentimentul electiv al afinității, în Cotidianul UNIREA, Alba Iulia, Miercuri  26 septembrie 2012;

Ioan Șt. Lazăr, ,,Eminescu – mitografii ale daco-românității”, în ,,FORUM V.”, Revistă de cultură editată de Forumul Cultural al Râmnicului, An VI, Nr. 2 (18), 2011, pp. 12-13;

Adrian Voica, Evocări în pagini critice, Ed. ALFA, Iași,2012: Interviuri despre Blaga, pp. 269-283; Muzele Poetului, pp. 334-343;

Mircea M. Pop, Despre Blaga și Goethe, în „Ramuri”, Nr. 11/2012, p.7;

Ion Cepoi, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu de la Târgu-Jiu, Ed. Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Tg.-Jiu, 2013, p. 126, col. 1 și 2;

Iulian Chivu, Panopticumul ca modalitate, în „Vatra veche”, Tg.-Mureș, Nr. 10, octombrie 2013, pp. 46-48;

D(umitru) A(ugustin) D.(oman), Carte nouă: Panopticum, studii și eseuri de critică și istorie literară, în „Argeș”, nr. 8, p.9;

Ion BradDouă studii despre Blaga, în „Cultura”, Fundația Culturală Română, Nr. 483-484 / 11 septembrie 2014;

D.A.Doman, Carte nouă: Zenovie Cârlugea – Blaga-Goethe, afinități elective, în „Argeș”, Anul XIV (XLIX)/ Nr. 9(387), Septembrie 2014, p.30;

Monica Grosu: Un panoptic de istorie și critică literară, în „Ramuri”, nr. 10/2014, p.6;

Nicolae Mareș: BLAGA – GOETHE în viziunea de istoric literar și de comparatist a exegetului Zenovie Cârlugea, în „CULTURĂ – ARTĂ – LITERATURĂ – ŞTIINŢĂ – SPIRITUALITATE”, TipoMoldova, 2014, pp. 221-226;

Iulian Chivu, Zenovie Cârlugea, recitiri în memoria pietrei, în „Lecturi reflexive”, Opera Omnia, TipoMoldova, 2015, pp.23-27;

Gheoghe Grigurcu, Goetheanul Blaga, în „România literară”, Nr. 19, 08-14 mai 2015, p. 17;

Genoveva Logan, Epifanii în piatră, în „Luceafărul de dimineață”. Nr. 6 (1060) iunie 2015, p.8;

Mircea M. POP, Două cărți despre Lucian Blaga: „Solstițiul Sânzienelor” (2010) și „Lucian Blaga – între amintire și actualitate” (2011), de Zenovie Cârlugea, în „Vatra Veche”, Nr. 6/2015, pp. 42-43;

Cornel Ungureanu, „Tudor Arghezi între universuri”, în „Orizont”, Nr. 6/2015;

Petre Cichirdan, „Zenovie Cârlugea – LYTHIADA”, în „Cultura Vâlceană”, An VIII, Nr. 112 (iulie 2015), p. 5; Idem, „Tradiții daco-române” (Pr. Dumitru Bălașa), Ibidem, p. 7;

Lucian Gruia, Lythiada, în „Ora lecturii”, Ed. BETTA, 2015, pp. 18-22;

Nicolae Dragoș, Metafore din cuvinte pentru Grădina lumii, în „Portal-MĂIASTRA”, Anul XII, nr. 2(47)/2016, pp. 35-36;

Gheorghe Grigurcu, Închinare la Brâncuși (Lythiada), „România literară”, nr. 32/2016;

***Un dicționar al scriitorilor români contemporani,  coordonator Ioan Holban, Editura TipoMoldova, Iași, 2016, pp. 93-102;

Ion Brad, Zenovie Cârlugea – Un poet din lumea lui Brâncuși, în „Alte cărți ale prietenilor mei”, Editura ANAMAROL, București, 2016, Vol. I, pp. 69-72;

Tudor Nedelcea, Printre cărți, Ed. TipoMoldova, 2017, Un cărturar autentic (Zenovie Cârlugea), pp.87-92;

Tudor Nedelcea, Carte documentată: Mihai Eminescu. Drumuri și popasuri în Gorj”, în revista „REFLEX”, Reșița, Anul XVII (serie nouă), nr. 1-6 (196-201), ianuarie-iunie 2017, pp. 63-64;

Prof. Ioan Mărginean, Un dar proaspăt pentru Festivalul Internațional „Lucian Blaga” – Ediția 2017:Lucian Blaga – Dicționar esențial – Oameni din viața lui”, în „Unirea”, Alba Iulia, joi, 27 aprilie 2017, p. 7;

Caius Munteanu, Eveniment editorial: „Lucian Blaga – dicționar esențial. Oameni din viața lui”, în „Gorjeanul”, vineri, 5 mai 2017, p. 15;

Caius Munteanu, Ion Mărgineanu, „Lucian Blaga – Dicționar esențial. Oameni din viața lui”, în „Pașii Profetului”, Alba Iulia, Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, Ediția a XXXVII-a, 5-7 mai 2017, p.7;

Mareș, Nicolae: „Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga – Dicţionar esenţial – Oamenii din viaţa lui”, în revista „Tribuna”, Cluj-Napoca, Nr. 355, 16-30 iunie 2017, pp. 6-7;

Dumitru Augustin Doman (DAD), Un dicționar esențial Blaga, în „Argeș”, Anul XVI (LI), Nr. 7(421), Iulie 2017, p. 4;

Ioan ȚICALO, Mihai Eminescu și Gorjul, în revista „Plumb”, Bacău, Anul XIII, iulie 2017, nr. 124, p. 3;

Gheorghe GLODEANU,  Scriitori, cărţi, muze. Ipostaze ale discursului amoros în literatura română, Cap. VIII, Editura Tipo Moldova,  Iași, 2017;

Gheorghe GRIGURCU, Lumea lui Blaga (cronică la „Lucian Blaga – Dicționar esențial. Oameni din viața lui”, vol. I, Tipo Moldova 2017), în „Viața Românească”, Anul CXIII (113), Nr. 3, martie 2018, pp. 77-82;

Tudor NEDELCEA, „Zenovie Cârlugea – MIHAI EMINESCU. Drumuri și popasuri în Gorj,” în vol. Printre cărți și oameni, IV, Publicistică și eseu contemporan, Tipo Moldova, Iași, 2018, pp. 297-302;

Ion BRAD, Dicționar original, neobișnuit, în „Lecturi particulare”, vol. I, Ed. ANAMAROL, București, 2018, pp.58-68;

Gheorghe GRIGURCU, Blaga, totuși în actualitate, în „Cafeneaua literară”, Anul XV, nr. 6(184), iunie 2018, p. 3;

Titus CRISCIU, INTERVIU cu prof. dr. Zenovie Cârlugea, „Pe bună dreptate Lucian Blaga a fost comparat și considerat un Goethe al culturii române”, în „Actualitatea literară”, nr. 82, 28 iunie 2018, pp. 8-9. 

Mircea POPA, Lucian Blaga. Dicționar esențial. Oameni din viața lui, în „Făclia”, 23 iulie 2018, Cluj-Napoca;  

Menuț MAXIMILIAN, Lucian Blaga, căsuța de la Bistrița și „adevăratul spațiu mioritic”, în „Tribuna”, Cluj-Napoca, nr. 385, 16-30 septembrie 2018, pp. 8 și 9;

Mircea MĂCEȘ, Despre cultura de azi: ZENOVIE CÂRLUGEA, în „Jurnalul Olteniei”, Craiova, 2 noiembrie 2018;

Ion Buzași, Un fragmentarium din viața lui Lucian Blaga, în „Viața Românească”, nr. 11-12/ 2018.

Mircea POPA; Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga. Dicționar esențial. Oameni din viața lui, în Nord Literar”, Baia Mare, nr. 11-12/ 186-187, 2018.

Nicolae MAREȘ, Un prețios dicționar esențial (Lucian Blaga, I-II), în vol. Artă și literatură – eseuri, Editura România de Mâine, București, 2019, pp. 106-110.

Ion MĂRGINEANU, Lucian Blaga și lumea Banatului, în „Unirea”, Alba Iulia, miercuri, 16 ianuarie 2019, p.7.

Marian NENCESCU, Noi afinități elective: Noica și Brâncuși, în „Curtea de Argeș”, revistă de cultură, an X, nr. 4(101), aprilie 2019, p. 3.

Aureliu GOCI, Perspectiva „alterităților” în monografia personalității  (Lucian Blaga. Dicționar esențial. Oameni din viața lui), în „Portal-MĂIASTRA”, An XV, nr. 2 (59)/ 2019, p. 28.

Lucian GRUIA, Lucian Blaga – Dicționar esențial. Oameni din viața lui, în „Portal-MĂIASTRA”, An XV, nr. 2 (59), p. 29.

Tudor NEDELCEA, Oamenii din viața lui Arghezi, în „Flacăra lui Adrian Păunescu”, An XIX, nr. 19, 24-30 mai 2019, p. 4. Vezi și: BIBLIOTHECA SEPTENTRIONALIS. Publicaţie semestrială, Baia Mare • an XXVII • nr. 1 (52) • 2019, pp. 39-41

Gheorghe GRIGURCU, Lumea lui Arghezi, în „Viața Românească”, nr. 5/ 2019, pp. 75-80.

Delia, MUNTEANRege n-ai să fii […], dar ai să fii ceva ca un rege” (TUDOR ARGHEZI – dicționar esențial. Oameni din viața sa), în „Nord Literar”, nr. 6/ 2019.

Ana SELEJAN, Lumea lui Tudor Arghezi, în „Luceafărul de dimineață”, nr. 6, iunie 2019 (1108), p. 11.

Titus CRISCIU, Reverențe pentru semeni (interviuri), Editura TIM, Reșița, 2019; 2 interviuri despre Lucian Blaga: „Intrase într-o familie cu vechi tradiții în cultura și intelighenția bănățeană” (pp. 30-38); „Pe bună dreptate, Luxcian Blaga a fost comparat și considerat un Goethe al culturii române” (pp. 38-47), interviu apărut în „Actualitatea literară”, Lugoj, nr. 82, 28 iunie 2018, pp. 8-9.

Marta Bologa, Reverențe pentru semeni, în „Actualitatea literară”, nr. 94, iulie-august 2019, p. 11.

Gheorghe GRIGURCU, Lumea lui Arghezi, în „Acolada”, Satu Mare, nr. 8 (august), 2019, p. 3.

LĂZĂRESCU, Rodica, Revista revistelor: „Portal-MĂIASTRA”, INTERVIU, în „Pro-SAECULUM”, Focșani, Anul XVIII, nr. 3-4 (135-136), 15 aprilie – 1 iunie 2019, pp.251-254.

Mihai-Octavian GROZA,  Zenovie Cârlugea: Lucian Blaga și lumea Banatului, în „Astra Salvensis”, an VII, număr 13, 2019, pp. 560-562.

RAȚIU, VirgilNICULAE GHERAN – 90. Gheraniana, în „Răsunetul”, Bistrița, 11 sept. 2019.

STAN V. CRISTEA, Revista revistelor, Un roman concentrat,  în „Caligraf”, Anul XIX, nr. 209, oct. 2019, p. 15.

GHEORGHE GRIGURCU, Lumea lui Eminescu, în „Viața Românească”, nr. 11-12/ 2019, pp. 189-192, și în „Acolada” (Satu-Mare), nr.11 (144) noiembrie 2019 (anul XIII), p. 3.

MĂRGINEANU, Ion, O lume: „MIHAI EMINESCU – dicționar monografic – Oamenii din viața lui”, în „Unirea”, Alba Iulia, Anul XXVII, nr. 8809, 13 noiembrie 2019, p. 6, și în reviata „ALBA IULIA”, nr. 32/ 1 Decembrie 2019, p. 13.

MIRCEA POPA, Lucian Blaga. Prin cenușa veacului, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019. Culegere de studii, cronici literare & articole: -Afinități elective: Blaga-Goethe (pp. 194-202), cronică la lucrarea: Zenovie Cârlugea, Blaga-Goethe, afinități elective, Ed. „Scrisul Românesc”, 2012; –Zenovie Cârlugea – Lucian Blaga. „Dinamica antinomiilor imaginare”, recenzie, 333-335;  Erotikonul blagian, pp. 336-340, cronică la „Lucian Blaga. Solstițiul Sânzienelor”, Ed. MĂIASTRA, 2010.

TUDOR NEDELCEA, Oamenii din viața lui Eminescu, în „Portal-MĂIASTRA”, Tg.-Jiu, Anul XV, Nr. 4 (61)/2019, pp. 1, 4-6.

MONICA GROSU, Lucian Blaga – o nouă sinteză critică, în „Discobolul”, Alba Iulia, Nr. 262-263-264, octombrie-noiembrie-decembrie 2019, pp. 91-93.

TUDOR NEDELCEA, Un dicționar cu oamenii din viața lui Tudor Arghezi, în „LUMINA”, revistă de literatură și cultură transfrontalieră, Pancevo, Serbia, Anul LXXII, Serie nouă, Nr. 4-6 (613-615) / 2019, pp. 78-81.

EMILIAN MIREA, Oamenii din viața lui… Mihai Eminescu, în „Ediție specială”, Portal independent de știri și informații, Craiova, 14 ianuarie 2020.

TUDOR NEDELCEA, Oamenii din viața lui Mihai Eminescu, I, în „Flacăra lui Adrian Păunescu”, An XX, Nr. 01 (929), 17-23 ianuarie 2020, p. 3; II, Id., nr. 2, 24-30 ianuarie 2020, p. 3; III, 31 ianuarie – 6 februarie, p. 4; IV, nr. 4, 7-13 februarie 2020, p. 4.

GHEORGHE GRIGURCU, Lumea lui Eminescu, în „Cafeneaua literară”, Pitești, Anul XVIII, nr 1/ 203, Ianuarie 2020, pp. 3-4.

TUDOR NEDELCEA, Oamenii din viața lui Arghezi, în „Destine literare”, Revistă editată de ASRAN / Asociația Scriitorilor Români din America de Nord, Montreal. Anul XIII, 3-4 (115-116), iulie-decembrie, pp. 167-169.

ADRIAN DINU RACHIERU, Cine a fost Vasile Bumbac? (referire la Dicționarul monografic MIHAI EMINESCU. Oamenii din viața lui),  în cotidianul „Crai nou”, Suceava, Anul XXXI, 7 februarie 2020 și „Flacăra lui Adrian Păunescu”, Anul XX, nr. 4 (932), 7-13 februarie 2020, p. 11.

TALPALARU, VALENTIN, comPresa revistelor, în „Convorbiri literare”, Anul CLII, Nr. 1 (289), Ianuarie 2020, p. 197.

ANA SELEJAN, Lumea lui Eminescu, în „Luceafărul de dimineață”, Nr 1 (1115), Ianuarie 2020, p. 9.

POPA, Mircea, vol. LUCIAN BLAGA. Prin cenușa veacului, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019, 368 p.: Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare, 2005 (333-335); Erotikonul blagian, 2010 (336-340); Blaga & Goethe, afinități elective, 2012 (194-202);  Lucian Blaga. Dicționar esențial – oameni din viața lui, I-II, 2017-2018 (360-363).

LĂZĂRESCU, RODICA, INSTITUȚIA” ZENOVIE CÂRLUGEA, cronică la Dicționarul MIHAI EMINESCU – Oameni din viața lui (2019) , în „Pro Saeculum”, An XIX, nr. 1-2 (141-142). 2020, pp. 105-107.

MUNTEAN, Delia, Oameni din viața lui Mihai Eminescu, în „Portal-MĂIASTRA”, nr. 2/2020.

GRIGORIE, Toma, Interfețele lumii argheziene, în „Ramuri”, nr 3/2020, p. 14.

BĂLAJ, Veronica, Restituții culturale: Convorbire cu Zenovie Cârlugea, în „Actualitatea literară”, nr. 101, aprilie-mai 2020, pp. 15 și 16.

Acad. Mihai CIMPOI, Oameni din viața și vremea lui Eminescu „într-un portret vivant”, în „Literatura și Arta”, Săptămânal al scriitorilor din Republica Moldova. Joi, 11 iunie 2020, p. 5.

Stan V. CRISTEA, Eminescu. Oameni din viața lui, în „Caligraf”, Anul XX, nr. 217, iunie 2020, p.3.

Constantin CUBLEȘAN, Oameni din viața lui Eminescu, „Scrisul Românesc”, Craiova, Anul XVIII, Nr. 7 (203), iulie, 2020, p. 4.

 • DICȚIONARUL BIOBIBLIOGRAFIC AL MEMBRILOR UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIAFILIALA CRAIOVA, pp. 57-60 (Ed. Aius, Craiova, 2010)
 • DICȚIONARUL SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI, Vol. I, coordonator Ioan Holban (Editura TipoMoldova, Iași, 2016, pp. 93-102).
 • Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni (în propria lor viziune), coordonată de academicianul Mihai Cimpoi, autor și director de proiect, Traian Vasilcău, Chișinău, 2020.

Zenovie  CÂRLUGEA

2019
 1. Niciun comentariu până acum.
 1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: